Details item


Auteurontbinding vzw Pallieter-Diving
Turbo-Pa
Sedert 27/11/2007
Datum : 20/01/2019 19:16:06        

In bijlage bij het Belgisch Staatsblad,na neerlegging van akte ter griffie.
vzw Pallieter-Diving ,neergelegd/ontvangen op 08/05/2018 ter griffie van de Nederlands
talige Rechtbank van koophandel.

Mag dus verwijdert worden uit de lijst Oost Vlaamse Duikclubs