Details item


Auteurfysicavraag
psycho
Sedert 15/10/2012
Datum : 13/05/2018 18:06:19        

Een vast voorwerp wordt 2 cm onder het oppervlak van een vloeistof geplaatst. Het zweeft op die diepte. Als het voorwerp nog 4 cm lager geplaatst wordt, dan zal het:

a: stijgen
b: terugkeren naar zijn oorspronkelijke plaats
c: dieper zinken
d: zweven op de nieuwe diepte 
roger
Sedert 22/11/2004
Datum : 13/05/2018 18:16:04        

Gezien het een vast voorwerp is, mag het volgens de fysica niet samendrukbaar zijn.
Bijgevolg is de opwaartse druk idem aan het gewicht van het volume van het verplaatste water.En dat gewicht verandert niet met de diepte.
In theorie zou men kunnen zeggen dat water samendrukbaar is en dus het gewicht van water en het soortelijk gewicht van water stijgt met de diepte, gezien de hydrostatische druk stijgt met de diepte. Maar dat is theorie.
Als men wel zou rekening houden met deze theorie, dat zou het voorwerp terug moeten stijgen tot de originele diepte.
 
psycho
Sedert 15/10/2012
Datum : 13/05/2018 19:04:57        

Roger: merciekes voor je antwoord.

Ik dacht net hetzelfde:
Op een door een instructeur ingevuld antwoordenblad vond ik dat het verder zou zinken.
Daarmee is denk ik meteen aangetoond dat instructeurs ook maar mensen zijn, want vergissen is menselijk he. Tenzij strax met verve het tegendeel bewezen/verkondigd wordt.

Dat kan enkel als het voorwerp tgv van de stijgende waterdruksamendrukbaar was .

Pascal: vloeistof is NIET samendrukbaar. De enige invloed die er dan als invloed overblijft is de temperatuur. Diepere waterlagen zijn kouder maw de dichtheid stijgt Maw opwaartse stuwkracht van Archimedes is groter.

Kanttekening: ge gaat ne hele straffe thermometer nodig hebben om dat verschil in watertemperatuur tgv 4 cm extra diepte te kunnen meten.
 
viercuub
Sedert 21/06/2013
Datum : 14/05/2018 13:10:57        

een instructeur? van welke federatie? grtjs jean
 
WimBollein
Sedert 28/11/2014
Datum : 14/05/2018 13:13:35        

Toch niet akkoord ze.

Archimedes: een lichaam ondergedompeld in een vloeistof ondergaat een opwaartse stuwkracht gelijk aan het gewicht van de verplaatste vloeistof.

Dat gewicht van die exacte hoeveelheid verplaatste vloeistof is op één meter onder het oppervlak hetzelfde als op 40m onder het oppervlak hé. De druk op die hoeveelheid vloeistof zal wel groter zijn op 40m, maar dat verandert niks aan het gewicht van die welbepaalde hoeveelheid vloeistof. Een liter water weegt 1kg, gelijk op welke diepte.

De Archimedeskracht is dus onafhankelijk van de diepte. Voorwaarde is wel homogene vloeistof en het lichaam onsamendrukbaar is.

Gezien temperatuur niet in de vraagstelling opgenomen zit, zou ik er hier geen rekening mee houden. Ten eerste zal het verschil op 4cm wel heel minimaal zijn. Ten tweede, je gaat er in je oplossing van uit dat water hoe dieper hoe kouder wordt, maar dat is niet noodzakelijk het geval. Als ik een pot water op een vuur zet, dan zullen de onderste waterlagen wel warmer zijn dan de bovenste...

Het vast voorwerp zal dus blijven zweven op de nieuwe diepte.
 
[Laatst gewijzigd op 14/05/2018 13:15:39]
 
Dries
Sedert 09/04/2004
Datum : 14/05/2018 16:43:28     Homepage    

Quote
viercuub schreef:
een instructeur? van welke federatie? grtjs jeanMaakt het uit van welke federatie dit is?
Je kan niet verwachten dat alle instructeurs van alle federaties krakken zijn in alle vakgebieden. Dit is dus totaal federatie onafhankelijk.
 
Dries
Sedert 09/04/2004
Datum : 14/05/2018 16:52:58     Homepage    

Op deze vraag lijken mij meerdere antwoorden juist te kunnen zijn.


Indien dit een standaard vraag uit een standaard examen is, dan mag men er van uit gaan dat zowel het lichaam als de vloeistof (water in dit geval) niet samendrukbaar is.
Gevolg: het blijft eveneens zweven op de nieuwe diepte. Het verschil van de drukken op het bovenste en onderste vlak blijft immers even groot.

Indien men wel met de minimale samendrukbaarheid van de vloeistof rekening houdt, dan zal dit een ander resultaat geven. Maar dan moet men mijns inziens eveneens ook nog eens rekening houden met temperatuur, wrijving, oppervlaktespanning, ... Dit lijkt mij allemaal veel te ver gezocht voor een fysica vraag binnen de duiksport.

Mijn kennis over fysica rijkt zeker zo ver niet.
 
Luc Dupas
Sedert 09/04/2004
Datum : 14/05/2018 18:46:44     Homepage    

Tja Dries, 2cm hoger of lager gaat echt compleet geen enkel verschil maken ivm niet-ideale vloeistoffen enz.... toch niet in de eerste 728 cijfers na de komma... :-)
 
roger
Sedert 22/11/2004
Datum : 14/05/2018 19:49:00        

[quote]WimBollein schreef:
Toch niet akkoord ze.
.... Een liter water weegt 1kg, gelijk op welke diepte. ..../quote]

Toch niet akkoord se ....een liter water weegt 1 kg ..... als het gedestilleerd water is (puur H2O) op zeeniveau en aan 0 graden Celcius.

Pro definitie weegt een liter water dus meer of minder als aan deee voorwaarden niet is voldaan.
 
Dries
Sedert 09/04/2004
Datum : 14/05/2018 21:25:45     Homepage    

Quote
Luc Dupas schreef:
Tja Dries, 2cm hoger of lager gaat echt compleet geen enkel verschil maken ivm niet-ideale vloeistoffen enz.... toch niet in de eerste 728 cijfers na de komma... :-)


Vandaar dat ik ook zei dat het veel te ver gezocht is voor de duiksport.
En als men dan toch dat minimale verschil in rekening wil brengen, moet men het goed doen en alles in rekening brengen. :)
 
Aquacanis
Sedert 09/01/2015
Datum : 15/05/2018 10:22:01        

Hallo,

Een vast voorwerp wordt 2 cm onder het oppervlak van een vloeistof geplaatst. Het zweeft op die diepte. Als het voorwerp nog 4 cm lager geplaatst wordt, dan zal het:

a: stijgen
b: terugkeren naar zijn oorspronkelijke plaats
c: dieper zinken
d: zweven op de nieuwe diepte

Lees de vraag eens goed?!
Een vast voorwerp wordt 2 cm onder het oppervlak van een vloeistof geplaatst.
Ten eerste kan je een voorwerp niet onder een vloeistof 'plaatsen' want deze zal altijd een opwaartse kracht ondervinden.
Tenzij...de densiteit van de vloeistof veranderd (zout water).
De vraagstelling klopt hier niet, er ontbreekt informatie!.

De vraag zou moeten zijn:
Een vast voorwerp in zoet water ligt 2 cm onder het wateroppervlak.
Als het voorwerp nog 4 cm lager geplaatst wordt, dan zal het:

hocus pocus het antwoord is B terugkeren naar zijn oorspronkelijke plaats.

Bij dezelfde proef gooien we er een kg zout bij, dus veranderen we de densiteit.
Er kunnen twee dingen gebeuren
1 er gebeurt hetzelfde als hierboven of
2 het voorwerp zal zweven of zinken.

Indien het tweede zou gebeuren dan ligt dit aan de densiteit van het VOORWERP.

Om wat water in het vuur te gooien, Nelos 2*D

Met de vriendelijke groeten
Edward

 
[Laatst gewijzigd op 15/05/2018 10:23:54]
 
WimBollein
Sedert 28/11/2014
Datum : 15/05/2018 11:03:14        

Gezien de aard waarop de vraag is opgesteld, mag je veronderstellen dat:
- het een homogene ideale vloeistof betreft (er wordt nergens in de vraag gesproken van water)
- de temperatuur geen rol speelt
- het vast voorwerp inderdaad onsamendrukbaar is

De wet van Archimedes die de opwaartse stuwkracht beschrijft is onafhankelijk van de diepte en de daarbij horende hydrostatische druk.

Maw, onder deze omstandigheden zal het voorwerp, als het blijft zweven op een bepaalde diepte, op elke diepte zweven.

Trouwens, Aquanis, waarom kun je een voorwerp niet twee cm onder het oppervlak van een plaatsen? Als het gewicht van je voorwerp en de opwaartse stuwkracht in evenwicht zijn, zal het heus wel zweven ze.
 
UFo
Sedert 03/02/2012
Datum : 15/05/2018 11:07:58        

Quote
Aquacanis schreef:

hocus pocus het antwoord is B terugkeren naar zijn oorspronkelijke plaats.


En waarom is dat?
 
Dries
Sedert 09/04/2004
Datum : 15/05/2018 11:15:25     Homepage    

Quote
Aquacanis schreef:
Lees de vraag eens goed?!
Een vast voorwerp wordt 2 cm onder het oppervlak van een vloeistof geplaatst.
Ten eerste kan je een voorwerp niet onder een vloeistof 'plaatsen' want deze zal altijd een opwaartse kracht ondervinden.
Tenzij...de densiteit van de vloeistof veranderd (zout water).
De vraagstelling klopt hier niet, er ontbreekt informatie!.

De vraag zou moeten zijn:
Een vast voorwerp in zoet water ligt 2 cm onder het wateroppervlak.
Als het voorwerp nog 4 cm lager geplaatst wordt, dan zal het:

hocus pocus het antwoord is B terugkeren naar zijn oorspronkelijke plaats.

Bij dezelfde proef gooien we er een kg zout bij, dus veranderen we de densiteit.
Er kunnen twee dingen gebeuren
1 er gebeurt hetzelfde als hierboven of
2 het voorwerp zal zweven of zinken.

Indien het tweede zou gebeuren dan ligt dit aan de densiteit van het VOORWERP.

Om wat water in het vuur te gooien, Nelos 2*D

Met de vriendelijke groeten
EdwardLees ik hier nu goed dat je een voorwerp niet onder zoet water kan plaatsen omdat het een opwaartse stuwkracht ondervindt? En dat zou wel in zout water gaan?

Kan je me dan ook vertellen waarom ik altijd in zout water meer lood mee neem tov in zoet water?

Ik denk dat je de wet van Archimedes nog eens moet overlopen in je cursus.


Water in het vuur gooien doet ook het vuur doven. ik vermoed dat je daar ook bedoelt dat je olie op het vuur wil gooien :)
Met vriendelijke groeten,


Dries Devoght
 
[Laatst gewijzigd op 15/05/2018 11:17:24]
 
Aquacanis
Sedert 09/01/2015
Datum : 15/05/2018 11:48:34        

@ Dries

Als ik een voorwerp onderwater PLAATS wil dat bij mij zeggen dat het op de één of andere manier vast gemaakt is!
Want als het goed is, ik laat het voorwerp los dan zal het voorwerp terug zijn oorspronkelijke plaats innemen als daarvoor.
Tenzij de densiteit van het voorwerp zwaarder is dan water.
Wat dat lood betreft is omdat zout water groter dan 1 kg/m3.
Een leeg schip in onze wateren zal ongeveer 4a5 cm hoger op het water liggen.
En wat de olie op het vuur gooien, kun je wel goed lezen/interpreteren?! Ik wist dat hier commentaar over gegeven werd :)
Mijn cursus boek heb ik niet nodig, heb dit vroeger op de binnenvaart school uitvoerig gekregen.
GOED LEZEN
Aangezien fisica exacte wetenschap is...ik heb dat niet verzonnen maar Archi.

@Thomas
goed lezen het staat er. (Een voorwerp geheel of gedeeltelijk ondergedompeld in een vloeistof ondervindt een opwaartse kracht die gelijk is als het gewicht van het voorwerp.)
Het wordt anders als de densiteit van het water of voorwerp veranderd.
:)
Met de vriendelijke groeten
Edward
 
Aquacanis
Sedert 09/01/2015
Datum : 15/05/2018 11:52:17        

..om een voorbeeld uit de praktijk te geven, Het zinken van schepen in de Bermuda driehoek komt omdat er gas naar de oppervlakte ontsnapt, waardoor dus de densiteit van het water veranderd en die schepen gewoonweg hun drijfvermogen verliezen.

Met de vriendelijke groeten
Edward
 
Baksteen
Sedert 25/07/2005
Datum : 15/05/2018 12:05:10     Homepage    

Gij kunt nogal een stukske zeveren ze maat :-).

Definieer 'plaatsen' dan es volgens uw normen ? Plaatsen heeft niks te maken met vastmaken. Letterlijk betekent het iets op een bepaalde 'plaats' brengen. Dus als je iets een meter boven de grond loslaat heb je het in de letterlijke betekenis ook 'geplaatst'. Dat het daar niet 'voor altijd' blijft is niet relevant.

De rest van uw betoog probeer ik niet eens volledig te snappen eerlijk gezegd...

Die instructeur in kwestie heeft waarschijnlijk de vraag verkeerd gelezen of zo (hoop ik) want in duikgerelateerde fysica gaat het om het principe van drijven / zweven / zinken en ligt er echt niemand wakker van details als wrijving en eventuele samendrukbaarheid van vloeistoffen. Echt niet... Tzou schoon zijn zeker ? Geen master in de fysica ? Sorry maar duiken is echt niks voor u mijnheer / mevrouw.

Dus als dat spel zweeft op diepte X dan zweeft het ook op diepte Y. Verder moet je't echt niet zoeken.

 
Cthulhu
Sedert 10/04/2004
Datum : 15/05/2018 12:08:53     Homepage    

Sorry, maar dit is mierenneuken (miereneuken?) over de interpretatie van "plaatsen".

Het gaat hier gewoon over een voorwerp in een vloeistof plaatsen/zetten, niet over vastmaken ed.. Anders had de vraag over 4cm lager plaatsen ook geen zin, aangezien je het dan op die diepte ook vastmaakt.

En wat gasbellen in de Bermudadriehoek er in hemelsnaam mee te maken hebben ontsnapt me totaal.
 
UFo
Sedert 03/02/2012
Datum : 15/05/2018 12:12:52        

Quote
Aquacanis schreef:
@Thomas
goed lezen het staat er. (Een voorwerp geheel of gedeeltelijk ondergedompeld in een vloeistof ondervindt een opwaartse kracht die gelijk is als het gewicht van het voorwerp.)
Het wordt anders als de densiteit van het water of voorwerp veranderd.
:)
Met de vriendelijke groeten
Edward


Don't overthink it Sherlock!

Een voorwerp wordt 2 cm onder het wateroppervlak geplaatst. Dit wil dus zeggen: men neme een voorwerp, brengt het onder water, laat het los 2 cm van het oppervlak en daar blijft het zweven. Niets van verankering, kettingen, rubbers, touwen, ...waar haal je dat toch?
Als je het nu lager duwt, zal het daar blijven zweven op voorwaarde dat het niet samendrukbaar is.

De vraag is een praktische toepassing van het feit dat de Wet van Archimedes onafhankelijk is van de diepte. Niets meer en niets minder.
 
[Laatst gewijzigd op 15/05/2018 12:15:41]
 
Aquacanis
Sedert 09/01/2015
Datum : 15/05/2018 12:20:13        

Wel dat komt omdat ge er zelf dus geen klote van snapt.
Het was een serieus antwoord, en ik blijf er bij.

Ps zweven wil bij mij zeggen dat het voorwerp volledig in een vloeistof zweeft, dus in de vloeistof kolom.

een schip ligt ook enkele cm, meter in het water het zweeft niet.

Maar het zal aan mij liggen, ben Nederlander dus in het vervolg zal ik mij in het water "plaatsen" en O ja ik zal dus zweven, volgens de vraag.

synoniemen:
plaatsen (ww):aanbrengen, deponeren, inpassen, installeren, leggen, neerleggen, neerzetten, opstellen, planten, positioneren, posteren, schikken, stallen, stationeren, steken, stellen, stoppen, voegen, zettenplaatsen (ww):aannemen, detacheren, inschrijven, legeren, opnemen, selecteren, tewerkstellenplaatsen (ww):beleggen, onderbrengenplaatsen (ww):thuisbrengenplaatsen (ww):situeren

Cherlock!
 
[Laatst gewijzigd op 15/05/2018 12:24:27]
 
UFo
Sedert 03/02/2012
Datum : 15/05/2018 12:22:15        

Een schip drijft.

Aangezien er in de vraag al werd gezegd dat het voorwerp zweeft, zat het dus volledig in de waterkolom. Anders had men wel geschreven "drijven".
Dat staat trouwens in die cursus die je niet nodig hebt.

Quote
Aquacanis schreef:
O ja ik zal dus zweven, volgens de vraag.


De laatste keer heb je toch een deftige poging gedaan. ;-)
 
[Laatst gewijzigd op 15/05/2018 12:30:36]
 
Dries
Sedert 09/04/2004
Datum : 15/05/2018 12:36:37     Homepage    

Edward,


Ik ben tot nu toe heel vriendelijk gebleven, en ik zal dat ook proberen. Maar zoals jij aan het reageren bent, ga je zeer weinig begrip krijgen van de meesten onder ons.

Of je nu Nederlander bent of niet, dat maakt geen knijt uit.

Ik ga het nog eens op een beleefde manier herhalen.

--

Lees de vraag eens goed?!
Een vast voorwerp wordt 2 cm onder het oppervlak van een vloeistof geplaatst.
Ten eerste kan je een voorwerp niet onder een vloeistof 'plaatsen' want deze zal altijd een opwaartse kracht ondervinden.
Tenzij...de densiteit van de vloeistof veranderd (zout water).

--

Dat zijn jouw woorden. Jij stelt hier dat een vast voorwerp niet kan zweven, 2cm onder het wateroppervlak. Want dit zal altijd een opwaartse kracht ondervinden. Dat klopt zeker. Maar je vergeet wel dat dat voorwerp ook een massa heeft.

massa > opwaartse kracht (gewicht verplaatste vloeistof) = zinken
massa = opwaartse kracht (gewicht verplaatste vloeistof) = zweven
massa < opwaartse kracht (gewicht verplaatste vloeistof) = stijgen

Bij dat laatste heb je dan je deeltje dat je boot laat drijven.
drijven = massa = opwaartse kracht (gewicht verplaatste vloeistof), met hierbij de melding dat een deel van het object niet meer ondergedompeld is in het water. In de meeste gevallen is dat bij een boot zo.

De densiteit van het water (zoutgehalte) zal inderdaad een verschil maken. Dat laat je boot hoger of lager in het water liggen. Een voorwerp dat zweeft in zoet water zal idd stijgen en uiteindelijk drijven in zout water.

Maar in de oorspronkelijke vraagstelling verandert men de densiteit (zoutgehalte van het water) niet.
Enkel gaat men het voorwerp, dat zijn eigen volume behoudt, 4cm lager duwen/trekken/verplaatsen (whatever). En laat men het daar terug los. Wat gebeurt er dan met dat voorwerp? In de DUIKfysica is hier maar 1 goed antwoord correct en dat is dat het voorwerp op die diepte eveneens zweeft.


Nog eens met vriendelijke groeten,


Dries Devoght
2* instructeur en booteigenaar van een DRIJVENDE boot. 
[Laatst gewijzigd op 15/05/2018 12:41:30]
 
SVp
Sedert 18/06/2004
Datum : 15/05/2018 13:31:40     Homepage    

Mannekes, ik ben een ramenplaatser.
Moet ik die krengen nu nog vastzetten of alleen ter plaatse brengen.
Nu weet ik het ook nimeer hoor !

Aquacanis : qua knuppel-in-het-hoenderhok heeft deze voor eeuwig een plaats in de eregalerij van het forum !
Mijn persoonlijke bermudadriehoek is er danig door verkrampt ...
Een advies : hou dat fysicaboek nog even bij, want IETS doet me vermoeden dat ge daar nog een stukske van gaat moeten herlezen.
Ik hoop dat je bilgepomp werkt, want je schip zinkt hier snel. :)
 
viercuub
Sedert 21/06/2013
Datum : 15/05/2018 13:38:43        

HET IS KOMKOMMERTIJD ZEKER?
 
Master of Disaster
Sedert 12/04/2007
Datum : 15/05/2018 17:41:34        

 
DPdiver
Sedert 13/07/2016
Datum : 15/05/2018 17:48:13        

Een voorwerp is neutraal boyant wanneer de neerwaartse kracht, uitgeoefend door het gewicht van het voorwerp gelijk is aan de opwaartse drijfkracht (boyancy).

Drijfkracht = D x V x g
D= dichtheid van de vloeistof
V= volume vloeistof verplaatst door het voorwerp
g = aantrekkingskracht v.d. aarde

Het voorwerp is volledig ondergedompeld. De hoeveelheid verplaatst water zal dan ook niet veranderen of het voorwerp nu op 2cm of 4cm diepte "zweeft" en dus ook niet de drijfkracht uitgeoefend op het voorwerp.

M.a.w. de opwaartse kracht op het voorwerp, uitgeoefend door het verplaatste water, verandert niet. Er is dus geen enkele bijkomende kracht die het voorwerp terug naar boven zou duwen: het blijft dus zweven op de nieuwe diepte.

(uiteraard kan je discussiëren over de uitgeoefende krachten boven en onder het voorwerp die verschillend zijn op verschillende diepten maar die mogen we negeren vermits er een lineaire toename is met diepte zonder wijziging van andere factoren zoals temperatuur, densiteit of saliniteit enz…)

Het grote verschil met de duiker is dat het voorwerp niet verandert van volume. Een duiker zal gecomprimeerd worden waardoor de hoeveelheid verplaatst water kleiner wordt en dus onvoldoende opwaartse kracht kan uitoefenen om de duiker op zijn diepte te houden: hij zinkt verder.

Tenzij...hij zijn volume doet toenemen met zijn BCD of longen waardoor de hoeveelheid verplaatst water vergroot en dus ook de opwaartse kracht op de duiker totdat deze groot genoeg is om het gewicht van de duiker te compenseren.

Bij een boot die drijft is het logisch dat deze terug naar zijn originele plaats komt als je hem verder in het water duwt. De hoeveelheid verplaatst water neemt toe en dus ook de drijfkracht op de boot. Een evenwicht tussen de massa water en het schip zal weer worden opgezocht vanaf je de boot "loslaat": hij keert dus weer naar zijn originele diepte.

Als je de boot volledig onderduwt veranderen de spelregels omdat dan de hoeveelheid verplaatst water niet meer zal wijzigen. Omdat schepen holle ruimten zijn waardoor het de ratio volume (metaal + cargoruimte)/ gewicht van het schip kleiner is dan dezelfde volume water, zal het bootje blijven drijven. Duw je het volledig onder, vullen de cargoruimtes en blijft er enkel de ratio volume metaal/gewicht metaal over…en deze is beduidend groter dan diezelfde ratio voor water: bootje zinkt…

Dus...Ons voorwerpje, waarvan we veronderstellen dat het niet samendrukbaar is, zal blijven zweven op de nieuwe diepte. Hoe contra intuïtief dit ook mag klinken….


 
psycho
Sedert 15/10/2012
Datum : 19/05/2018 12:43:37        

Quote
Dries schreef:
massa > opwaartse kracht (gewicht verplaatste vloeistof) = zinken
...
Nog eens met vriendelijke groeten,
Dries


Dries, bedankt voor de vriendelijke groeten en het duidelijke overzichtje dat zinken/zweven/stijgen verklaart. Ik ben akkoord met je, hoewel een kleine correctie nodig is. In onze taal verwarren we vaak massa met gewicht:
Massa staat voor de maat voor een hoeveelheid materie (uitgedrukt in Kg)
Gewicht is massa x valversnelling (tgv zwaartekracht) (uitgedrukt in N) (DPDiver had dat dus beter genoteerd waarvoor proficiat. En aan alle anderen: OOK proficiat)

Ofwel: Massa voorwerp (in Kg) > massa verplaatste vloeistof (in Kg) = zinken
Ofwel: gewicht voorwerp (in N) > gewicht verplaatste vloeistof (in N) = zinken

Ik heb geleerd dat ik in een tunnelvisie zat. Duikfysica vraagstukken over vloeistoffen relateer ik als duiker meteen met water. Anderzijds heb ik geleerd: In eender welke vloeistof (behalve water) zal het voorwerp blijven zweven: akkoord. In water is dit een andere kwestie: de dichtheid is nl. Afhankelijk van de temperatuur. Maar ik denk dat in een proefopstelling de gevulde beker of vat of fles of whatever, we mogen veronderstellen dat de temperatuur van het water overal gelijk zal zijn gezien het wss slechts een beperkte hoeveelheid is. Maw dat water mogen we beschouwen als homogeen. Er is dus geen verschil in dichtheid tgv temperatuurverschillen. Dus archimedes steekt ongeacht de diepte eenzelfde handje toe. Dus dat voorwerp zal ook in water blijven zweven als het iets lager losgelaten wordt.

Ik zie het vaak (te?) groots in: laten we als duiker dieper gaan. We laten datzelfde voorwerp in zee of in een meer op 100m diepte los, dan gaat dat voorwerp in mijn ogen willen terugkeren naar zijn oorspronkelijke 2cm diepte. Immers Diepere waterlagen zijn in onze streken kouder dwz dichtheid van water is groter dwz de massa van een kuub kouder water is groter dwz de opwaartse stuwkracht tgv Archimedes is groter naarmate we in kouder water geplaatst worden. Is het hier iedereen mee eens?

Met hertelijke groet,
psycho


 
[Laatst gewijzigd op 19/05/2018 12:48:02]
 
Dries
Sedert 09/04/2004
Datum : 19/05/2018 14:13:24     Homepage    

Quote
psycho schreef:
Quote
Dries schreef:
massa > opwaartse kracht (gewicht verplaatste vloeistof) = zinken
...
Nog eens met vriendelijke groeten,
Dries


Dries, bedankt voor de vriendelijke groeten en het duidelijke overzichtje dat zinken/zweven/stijgen verklaart. Ik ben akkoord met je, hoewel een kleine correctie nodig is. In onze taal verwarren we vaak massa met gewicht:
Massa staat voor de maat voor een hoeveelheid materie (uitgedrukt in Kg)
Gewicht is massa x valversnelling (tgv zwaartekracht) (uitgedrukt in N) (DPDiver had dat dus beter genoteerd waarvoor proficiat. En aan alle anderen: OOK proficiat)

Ofwel: Massa voorwerp (in Kg) > massa verplaatste vloeistof (in Kg) = zinken
Ofwel: gewicht voorwerp (in N) > gewicht verplaatste vloeistof (in N) = zinken

Ik heb geleerd dat ik in een tunnelvisie zat. Duikfysica vraagstukken over vloeistoffen relateer ik als duiker meteen met water. Anderzijds heb ik geleerd: In eender welke vloeistof (behalve water) zal het voorwerp blijven zweven: akkoord. In water is dit een andere kwestie: de dichtheid is nl. Afhankelijk van de temperatuur. Maar ik denk dat in een proefopstelling de gevulde beker of vat of fles of whatever, we mogen veronderstellen dat de temperatuur van het water overal gelijk zal zijn gezien het wss slechts een beperkte hoeveelheid is. Maw dat water mogen we beschouwen als homogeen. Er is dus geen verschil in dichtheid tgv temperatuurverschillen. Dus archimedes steekt ongeacht de diepte eenzelfde handje toe. Dus dat voorwerp zal ook in water blijven zweven als het iets lager losgelaten wordt.

Ik zie het vaak (te?) groots in: laten we als duiker dieper gaan. We laten datzelfde voorwerp in zee of in een meer op 100m diepte los, dan gaat dat voorwerp in mijn ogen willen terugkeren naar zijn oorspronkelijke 2cm diepte. Immers Diepere waterlagen zijn in onze streken kouder dwz dichtheid van water is groter dwz de massa van een kuub kouder water is groter dwz de opwaartse stuwkracht tgv Archimedes is groter naarmate we in kouder water geplaatst worden. Is het hier iedereen mee eens?

Met hertelijke groet,
psycho
Als je te het dan puur theoretisch bekijkt, zal het volgens mij niet naar de oorspronkelijk plaats terug keren, maar naar de diepte waarbij de watertemperatuur gelijk is aan de temperatuur op die 2cm.

Maar zoals ik reeds in mijn eerste post zei: als je rekening wil houden met alle facturen, dan moet je er niet enkel de temperatuur uitkiezen, maar echt ALLE factoren die van toepassing zijn. En dit gebruiken wij binnen de duiksport niet.

Als je dan een vereenvoudigde berekening moet maken en dus een antwoord moet geven op een vraagstellingen binnen de duiksport. Dan dien je ook de vereenvoudigde berekeningen te volgen zoals ze in de duiksport aangeleerd worden. En niet volgens je zelf wil er enkele andere factoren bij laten komen.

Kortom: het gaat hier over een DUIKforum waar een DUIKfysica vraag gesteld wordt.


P.S.: ook mijn fysica rijkt niet super ver. Maar voor zover ik het geleerd heb is dit van toepassing in alle vloeistoffen en gassen.

Ik begrijp niet goed waarom je zegt " In eender welke vloeistof (behalve water) zal het voorwerp blijven zweven: akkoord. In water is dit een andere kwestie: de dichtheid is nl. Afhankelijk van de temperatuur." Bij andere vloeistoffen en gassen is de temperatuur ook van belang als je het zo ver gaat zoeken.
 
Dries
Sedert 09/04/2004
Datum : 19/05/2018 14:17:12     Homepage    

Quote
psycho schreef:
Quote
Dries schreef:
massa > opwaartse kracht (gewicht verplaatste vloeistof) = zinken
...
Nog eens met vriendelijke groeten,
Dries


Dries, bedankt voor de vriendelijke groeten en het duidelijke overzichtje dat zinken/zweven/stijgen verklaart. Ik ben akkoord met je, hoewel een kleine correctie nodig is. In onze taal verwarren we vaak massa met gewicht:
Massa staat voor de maat voor een hoeveelheid materie (uitgedrukt in Kg)
Gewicht is massa x valversnelling (tgv zwaartekracht) (uitgedrukt in N) (DPDiver had dat dus beter genoteerd waarvoor proficiat. En aan alle anderen: OOK proficiat)

Ofwel: Massa voorwerp (in Kg) > massa verplaatste vloeistof (in Kg) = zinken
Ofwel: gewicht voorwerp (in N) > gewicht verplaatste vloeistof (in N) = zinkenMet hertelijke groet,
psycho
Volledig mee akkoord. Ik heb dit eerlijkheidshalve allemaal snel neergepend tijdens mijn werkuren. Hierbij heb ik massa en gewicht gemakkelijkshalve door elkaar gehaald.
Gewicht vind ik verwarrend aangezien er ook gesproken wordt over "schijnbaar gewicht". Massa vind ik dan ook een beetje lastig aangezien Archimedes spreekt over "gelijk aan gewicht van de verplaatste vloeistof".


Maar het is zeker en vast correct dat ik dit niet zomaar door elkaar mocht halen.
 
psycho
Sedert 15/10/2012
Datum : 19/05/2018 15:41:19        

Dries,

"(behalve water) is idd niet correct, kwou er eigenlijk nog de aandacht vestigen dat water een raar buitenbeentje is onder de liquids Zoals je wel weet: tot +- 3.97°C neemt dichtheid toe om dan weer af te nemen. rara vogels die watermoleculen he.

all's well ends well.
case closed

gr
P


PS was je met financiële zaken bezig dat je schrijft: "rekening houden met alle facturen" grappige verschrijving
;-)

duik se safe,
al of niet met niet-samendrukbare voorwerpen 
[Laatst gewijzigd op 19/05/2018 15:44:04]
 
Wout1977
Sedert 22/05/2012
Datum : 19/05/2018 17:45:22        

Ik zie het vaak (te?) groots in: laten we als duiker dieper gaan. We laten datzelfde voorwerp in zee of in een meer op 100m diepte los, dan gaat dat voorwerp in mijn ogen willen terugkeren naar zijn oorspronkelijke 2cm diepte. Immers Diepere waterlagen zijn in onze streken kouder dwz dichtheid van water is groter dwz de massa van een kuub kouder water is groter dwz de opwaartse stuwkracht tgv Archimedes is groter naarmate we in kouder water geplaatst worden. Is het hier iedereen mee eens?

Met hertelijke groet,
psycho

Stomme vraag, wanneer dat voorwerp losgelaten wordt op 100m diepte en het zou beginnen stijgen, gaat het stoppen op zijn oorspronkelijke 2cm diepte? Of gaat het niet gewoon oppervlakte maken? Een lichaam in beweging...

 
psycho
Sedert 15/10/2012
Datum : 19/05/2018 17:55:51        

Quote
[i]Wout1977 schreef:[/i
Stomme vraag: wanneer dat voorwerp losgelaten wordt op 100m diepte en het zou beginnen stijgen, gaat het stoppen op zijn oorspronkelijke 2cm diepte? Of gaat het niet gewoon oppervlakte maken? Een lichaam in beweging...


Hey Wout1977,
Wss gaat het idd eerst de surface breken.
Maar daarna eens het zijn kinetische energie van de versnelling kwijt is gaat het het weer zakken tot -2cm.

Een leerkracht op school zei ooit: "Er bestaan geen domme vragen, enkel domme antwoorden"
Aan u om dit antwoord te wikken en te wegen.

greetings
P
 
[Laatst gewijzigd op 19/05/2018 17:56:47]
 
roger
Sedert 22/11/2004
Datum : 19/05/2018 21:14:25        

Mogen we dan besluiten dat mijn antwoord (nota bene de eerste posting van dit bericht) correct is ?

 
psycho
Sedert 15/10/2012
Datum : 20/05/2018 16:18:58        

"Roger" Roger
 
Bricholla2
Sedert 23/06/2016
Datum : 20/05/2018 17:03:40        

Een ROV werkt op dit principe,eerst onderwater “plaatsen” dan perfect uitloden dat ie zweeft
En dan geloof het of niet hij blijft op welke diepte ook zweven
 
Wex
Sedert 12/09/2010
Datum : 20/05/2018 21:32:03        

Beetje zoals xtc.
Eerst stijgen, dan zweven en dan terug zinken..
(Tuesdays blues)

Wex
 
Trico Traco
Sedert 09/04/2004
Datum : 20/05/2018 21:42:16     Homepage    

Als ik een drivend voorwerp enkele cm onder water duw en dan loslaat gaat het terug naar boven.

Als een voorwerp op 2 cm zweeft en men duwt het enkele cm naar beneden en dan loslaat dan gaat het terug naar die 2 cm.

Meer uitleg hoeft niet. Je moet daar zelf geen duiker zijun of fysika voor geleerd hebben.Dat weet ieder kind. Hier zitten wel enkele muggezifters.
 
[Laatst gewijzigd op 20/05/2018 21:43:18]
 
UFo
Sedert 03/02/2012
Datum : 21/05/2018 11:53:29        

Quote
Trico Traco schreef:
Als een voorwerp op 2 cm zweeft en men duwt het enkele cm naar beneden en dan loslaat dan gaat het terug naar die 2 cm. 
[Laatst gewijzigd op 21/05/2018 11:57:09]
 
Dries
Sedert 09/04/2004
Datum : 21/05/2018 13:44:06     Homepage    

Quote
Trico Traco schreef:
Als een voorwerp op 2 cm zweeft en men duwt het enkele cm naar beneden en dan loslaat dan gaat het terug naar die 2 cm.

Meer uitleg hoeft niet. Je moet daar zelf geen duiker zijun of fysika voor geleerd hebben.Dat weet ieder kind. Hier zitten wel enkele muggezifters.


Ik geef het op. En Archimedes draait zich ook nog eens om in zijn graf.
 
[Laatst gewijzigd op 21/05/2018 13:44:30]
 
WimBollein
Sedert 28/11/2014
Datum : 21/05/2018 20:40:55        

Uiteraard... en deze is gewoon een kwestie van te weinig lood :-D


 
[Laatst gewijzigd op 21/05/2018 20:44:12]
 
SVp
Sedert 18/06/2004
Datum : 22/05/2018 13:21:58     Homepage    

Quote
WimBollein schreef:
Uiteraard... en deze is gewoon een kwestie van te weinig lood :-D

http://jezuskomtspoedig.com/wp-content/uploads/2015/11/loopt-op-water.jpg

Of keigrote bleinen op zijn voeten, dat kan ook.
 
ivanovice
Sedert 11/05/2014
Datum : 22/05/2018 14:00:54        

Wel opletten he SVp, want bleinen zijn vloeistofgevuld, dus dan komt die dichtheid ook nog eens meespelen, samen met de samendrukbaarheid en vervormbaarheid van de blein op zich, waardoor het boeipunt zich kan verleggen. Dat duiken is precies toch zeer ingewikkeld ...
 
Cthulhu
Sedert 10/04/2004
Datum : 22/05/2018 19:07:45     Homepage    

Zat hij ook soms 2 cm onder water?